Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Vyvěšeno iMunis
Vyvěšeno Pravlov
Evidence 2017
Evidence 2016
Evidence 2015
Evidence 2014
Evidence 2013
Evidence 2012
Evidence 2006-2011
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Úřední deska - evidence 2016

e.č.

Název dokumentu

Vydavatel

Vyvěšeno

Sňato

         
1/16 Oznámení o vydání opatření obecné povahy MZe 13.01.2016 29.01.2016
33/15 Nabídka pozemku k pronájmu SPÚ Brno 06.11.2015 02.02.2016
2/16 Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. Obec Pravlov 29.01.2016 15.02.2016
3/16 Svolání 10. zasedání ZO Obec Pravlov 12.02.2016 25.02.2016
4/16 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 4/4 a 323/1 Obec Pravlov 25.02.2016 11.03.2016
5/16 VV-oznámení zahájení územního řízení MÚ Dolní
Kounice
08.03.2016 24.03.2016
6/16 Svolání 11. zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 18.04.2016 28.04.2016
7/16 ÚR-Pravlov-kanalizační stoka d1B MÚ Dolní Kounice 21.04.2016 09.05.2016
9/16 Záměr obce dát do výpůjčky majetek obec Pravlov 28.04.2016 16.05.2016
10/16 Záměr obce pronajmou pozemek p.č. 814 obec Pravlov 28.04.2016 16.05.2016
12/16 Závěrečný účet obce Pravlov obec Pravlov 09.05.2016 24.05.2016
11/16 VV-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu FÚ pro JMK 29.04.2016 31.05.2016
13/16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření JMK 30.05.2016 15.06.2016
8/16 VV-návrh zásad územního rozvoje JMK KÚ JMK 28.04.2016 20.06.2016
14/16 Závěrečný účet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 06.06.2016 21.06.2016
15/16 OOP-program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod-CZ06Z MŽP 08.06.2016 23.06.2016
16/16 Svolání 12. zasedání ZO obec Pravlov 10.06.2016 23.06.2016
17/16 Svolání 13. zasedání ZO Obec Pravlov 23.06.2016 01.07.2016
18/16 VV-oznámení o zahájení vodoprávního řízení MÚ Ivančice 26.07.2016 10.08.2016
19/16 Svolání 14. zasedání ZO Obec Pravlov 08.08.2016 18.08.2016
24/16 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 184/1 Obec Pravlov 18.08.2016 05.09.2016
25/16 Záměr obce prodat pozemek p.č. 2318 Obec Pravlov 18.08.2016 05.09.2016
20/16 Dražební vyhláška L.O. 169 EÚ Brno-město 10.08.2016 20.09.2016
21/16 Dražební vyhláška L.O. 168 EÚ Brno-město 08.08.2016 15.09.2016
27/16 Rozhodnutí - stavební povolení stoka D1b MÚ Ivančice 05.09.2016 21.09.2016
22/16 Stanovení minimálního počtu členů OVK Obec Pravlov 08.08.2016 20.10.2016
23/16 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků Obec Pravlov 08.08.2016 20.10.2016
26/16 Jmenování zapisovatel OVK Obec Pravlov 26.08.2016 20.10.2016
28/16 Veřejná nabídka pozemků KPÚ pro JMK 19.09.2016 19.10.2016
29/16 Oznámení o době a místě konání voleb-kraj Obec Pravlov 22.09.2016 09.10.2016
30/16 Oznámení o době a místě konání voleb-senát Obec Pravlov 22.09.2016 16.10.2016
31/16 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí ÚZSVM 07.10.2016 27.10.2016
32/16 Svolání 15. zasedání ZO Obec Pravlov 14.10.2016 27.10.2016
33/16 VV-zásady územního rozvoje JMK JMK 20.10.2016 07.11.2016
36/16 Návrh rozpočtu obce Pravlov na r.2017 obec Pravlov 28.11.2016 13.12.2016
34/16 Usnesení-dražební vyhláška ExÚ Brno-město 03.11.2016 14.12.2016
38/16 Svolání 16. zasedání ZO obec Pravlov 06.12.2016 15.12.2016
37/16 Příloha k vyhlášce č. 4/2015 obec Pravlov 05.12.2016 21.12.2016
39/16 Návrh rozpočtu Vodovod-svazek obcí P, T, N, K obec Pravlov 07.12.2016 22.12.2016

 

zpět  nahoru