Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Vyvěšeno iMunis
Vyvěšeno Pravlov
Evidence 2017
Evidence 2016
Evidence 2015
Evidence 2014
Evidence 2013
Evidence 2012
Evidence 2006-2011
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Úřední deska - evidence 2015

e.č.

Název dokumentu

Vydavatel

Vyvěšeno

Sňato

         
1/15 Posuzování vlivů na životní prostředí MŽP

12.01.2015

27.01.2015

45/14 Usnesení o opakované dražbě I.K. Exekutorský
úřad Přerov

11.12.2014

05.02.2015

2/15 Výroční zpráva Obec Pravlov

30.01.2015

16.02.2015

3/15 Příloha k vyhlášce č.1/2012 Obec Pravlov

16.02.2015

04.03.2015

5/15 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení MÚ Ivančice

19.02.2015

09.03.2015

6/15 Pozvánka na 3. zasedání ZO Obec Pravlov

26.02.2015

12.03.2015

7/15 VV-oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením MÚ Ivančice

02.03.2015

18.03.2015

4/15 VV-oznámení o vystavení ÚP Pravlov a veřejném jednání MÚ Ivančice

16.02.2015

30.03.2015

8/15 VV- zahájení vodoprávního řízení MÚ Ivančice

12.03.2015

30.03.2015

9/15 Záměr obce prodat pozemek p.č. 14/1 a 12 Obec Pravlov

12.03.2015

30.03.2015

10/15 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 323/1 Obec Pravlov

12.03.2015

30.03.2015

11/15 VV-oznámení Zásad územního rozvoje JMK JMK

24.03.2015

09.04.2015

12/15 OZV 1/2015 o stanovení systému sběru odpadů Obec Pravlov

25.03.2015

10.04.2015

13/15 Záměr obce darovat majetek Obec Pravlov

25.03.2015

10.04.2015

14/15 Rozhodnutí-změna stavby před dokončením MÚ Ivančice

27.03.2015

13.04.2015

15/15 Rozhodnutí-změna stavby před dokončením MÚ Ivančice

09.04.2015

27.04.2015

16/15 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KÚ JMK

24.04.2015

11.05.2015

19/15 Svolání 4.zasedání ZO obec Pravlov

04.05.2015

14.05.2015

17/15 Závěrečný účet obce Pravlov 2014 Obec Pravlov

30.04.2015

18.05.2015

18/15 VV-opatření obecné povahy Úřad pro civilní
letectví Praha
30.04.2015 18.05.2015
21/15 Svolání 5. zasedání ZO Obec Pravlov

18.05.2015

28.05.2015

20/15 VV-Oznámení o vydání Územního plánu Pravlov Obec Pravlov

15.05.2015

01.06.2015

22/15 Záměr obce pronajmout pozemek Obec Pravlov

28.05.2015

15.06.2015

23/15 Závěrečný účet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K

03.06.2015

19.06.2015

24/15 Pozvánka na 6. zasedání ZO Obec Pravlov

12.06.2015

25.06.2015

25/15 OZV č. 2/2015 Zákaz podomního prodeje Obec
Pravlov

30.06.2015

16.07.2015

28/15 Svolání 7. zasedání ZO Obec Pravlov 11.08.2015 20.08.2015
26/15 VV-Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod-CZ06Z MŽP 30.07.2015 31.08.2015
29/15 OZV č. 3/2015, kterou se zrušuje OZV č. 2/2015 Obec Pravlov 20.08.2015 07.09.2015
30/15 Svolání 8. zasedání ZO Obec Pravlov 29.09.2015 08.10.2015
31/15 Nařízení obce Pravlov č. 1/2015 Obec Pravlov 08.10.2015 26.10.2015
27/15 Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ Brno 05.08.2015 05.11.2015
34/15 Návrh rozpočtu obce Pravlov na rok 2016 Obec Pravlov 03.12.2015 21.12.2016
35/15 Návrh rozpočtu Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 07.12.2015 23.12.2016
36/15 Svolání 9. zasedání ZO Obec Pravlov 09.12.2015 22.12.2016
32/15 Záměr obce prodat pozemek p.č. 184/15 Obec Pravlov 08.10.2015 26.10.2016
37/15 OZV č.4/2015-poplatek za svoz odpadu Obec Pravlov 22.12.2015 07.01.2016
39/15 Veřejnoprávní smlouva OSPOD Město Ivančice 16.07.2015 03.08.2015

zpět  nahoru