Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Vyvěšeno iMunis
Vyvěšeno Pravlov
Evidence 2017
Evidence 2016
Evidence 2015
Evidence 2014
Evidence 2013
Evidence 2012
Evidence 2006-2011
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Úřední deska - evidence 2014

e.č.

Název dokumentu

Vydavatel

Vyvěšeno

Sňato

         
01/14 Závěr zjišťovacího řízení MŽP

08.01.2014

24.01.2014

02/14 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha

08.01.2014

19.01.2014

03/14 Výroční zpráva-podávání informací Obec Pravlov

24.01.2014

10.02.2014

05/14 Svolání 25.zasedání ZO Obec Pravlov

30.01.2014

13.02.2014

06/14 Příloha k vyhlášce č.1/2012 Obec Pravlov

14.02.2014

03.03.2014

07/14 Rozpočet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K

19.02.2014

07.03.2014

04/14 Nařízení Státní veterinární správy SVS

29.01.2014

12.03.2014

09/14 Záměr obce pronajmout budovu kabin Obec Pravlov

13.03.2014

31.03.2014

10/14 Svolání 26.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

25.03.2014

03.04.2014

08/14 VV-návrh územního plánu Pravlov MÚ Ivančice

05.03.2014

28.04.2014

11/14 Volby-informace o počtu a sídle volebních okrsků Obec Pravlov

07.04.2014

24.05.2014

12/14 Záměr obce prodat část pozemku p.č.2282 Obec Pravlov

07.04.2014

23.04.2014

13/14 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 23/1 Obec Pravlov

07.04.2014

23.04.2014

14/14 Záměr obce prodat budovu čp. 23 Obec Pravlov

10.04.2014

28.04.2014

15/14 Svolání 27.zasedání ZO Pravlov Obec Pravlov

22.04.2014

01.05.2014

17/14 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 2408 Obec
Pravlov

05.05.2014

20.05.2014

18/14 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 184/1 Obec
Pravlov

05.05.2014

20.05.2014

19/14 Závěrečný účet obce za rok 2013 Obec
Pravlov

05.05.2014

20.05.2014

16/14 VV-hromadný předpisný seznam FÚ pro JMK

02.05.2014

02.06.2014

20/14 Závěrečný účet Vodovod-svazek obcí P, T ,N ,K Vodovod-svazek obcí P, T, K, N

26.05.2014

11.06.2014

21/14 Svolání 28. zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

29.05.2014

12.06.2014

22/14 Svolání 29.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

21.07.2014

31.07.2014

23/14 Záměr obce prodat pozemek p.č. 2006 Obec Pravlov

31.07.2014

15.08.2014

26/14 Svolání 30.zasedání zastupitelstva Obec Pravlov

02.09.2014

18.09.2014

27/14 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 323/1 Obec Pravlov

22.09.2014

07.10.2014

28/14 Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 2813 Obec Pravlov

22.09.2014

07.10.2014

29/14 VV-oznámení o zahájení ÚŘ MÚ Dolní Kounice

22.09.2014

07.10.2014

30/14 Svolání 31. zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

29.09.2014

09.10.2014

25/14 Volby-informace o počtu a sídle volebních okrsků Obec Pravlov

26.08.2014

13.10.2014

31/14 VV-oznámení o zahájení územního řízení Obec Pravlov

07.10.2014

15.10.2014

24/14 Dražební vyhláška N81/2014 Dražby.net s.r.o.

25.08.2014

30.10.2014

34/14 VV-usnesení o zastavení ÚŘ MÚ Dolní Kounice

15.10.2014

30.10.2014

35/14 VV-oznámení o zahájení ÚŘ MÚ Dolní Kounice

15.10.2014

30.10.2014

33/14 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Pravlov MÚ Ivančice

13.10.2014

31.10.2014

36/14 Posuzování vlivů na životní prostředí MŽP

16.10.2014

31.10.2014

37/14 Svolání ustavujícího zasedání ZO Obec Pravlov

27.10.2014

05.11.2014

32/14 VV-oznámení o vystavení návrhu ÚP Pravlov Městský úřad Ivančice

09.10.2014

18.11.2014

38/14 VV-změna ÚR MÚ Dolní Kounice

07.11.2014

25.11.2014

41/14 Pozvánka na 1. zasedání ZO Obec Pravlov

28.11.2014

11.12.2014

39/14 VV-územní rozhodnutí MÚ Dolní Kounice

26.11.2014

12.12.2014

40/14 Integrovaná strategie Brněnské oblasti MŽP

26.11.2014

12.12.2014

42/14 Návrh rozpočtu obce Pravlov na rok 2015 Obec Pravlov

09.12.2014

29.12.2014

43/14 Návrh rozpočtu Vodovod-svazek obcí P,T,N,K, na rok 2015 Vodovod-svazek obcí P,T,N,K

09.11.2014

29.12.2014

44/14 Záměr obce prodat pozemek p.č. 682 a p.č. 6873/5 Obec Pravlov

11.12.2014

29.12.2014

46/14 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 184/1 Obec Pravlov

11.12.2014

29.12.2014

47/14 Pozvánka na 2.zasedání ZO Obec Pravlov

18.12.2014

30.12.2014

 

zpět  nahoru