Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Vyvěšeno iMunis
Vyvěšeno Pravlov
Evidence 2017
Evidence 2016
Evidence 2015
Evidence 2014
Evidence 2013
Evidence 2012
Evidence 2006-2011
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Úřední deska - evidence 2013

e.č.

Název dokumentu

Vydavatel

Vyvěšeno

Sňato

         
01/13 Oznámení o době a místě konání II. kola voleb OÚ Pravlov

16.01.2013

26.01.2013

02/13 Rozpočet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K

23.01.2013

08.02.2013

03/13 Výroční zpráva 2012 ObecPravlov

29.01.2013

14.02.2013

04/13 VV-návrh opatření obecné povahy Úřad pro civilní letectví  Praha

04.02.2013

20.02.2013

05/13 Svolání 17.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

18.02.2013

28.02.2013

06/13 Záměr obce pronajmout část pozemku Obec Pravlov

28.02.2013

18.03.2013

09/13 Svolání 18.zasedání ZO Obec Pravlov

14.03.2013

28.03.2013

07/13 VV-oznámení o zveřejnění a vystavení k nahlédnutí návrhu zadání ÚP Pravlov MÚ Ivančice

01.03.2013

02.04.2013

08/13 Návrh zadání ÚP obce Pravlov MÚ Ivančice

01.03.2013

02.04.2013

11/13 Závěrečný účet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K

26.04.2013

13.05.2013

12/13 Záměr obce pronajmout budovu kabin Obec Pravlov

29.04.2013

14.05.2013

13/13 Závěrečný účet obce Pravlov             Přílohy 1  Přílohy 2 Obec Pravlov

02.05.2013

20.05.2013

14/13 Svolání 19.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

13.05.2013

23.05.2013

10/13 VV-zpřístupnění hromadného seznamu FÚ pro JMK

26.04.2013

28.05.2013

16/13 Záměr obce prodat pozemek p.č. 403/2, Obec Pravlov

24.05.2013

10.06.2013

17/13 Svolání 20.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

10.06.2013

20.06.2013

15/13 Dražební vyhláška-povinný M.O. exekutorský úřad Praha

13.05.2013

04.07.2013

18/13 Výzva k podání nabídky-kanalizace Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K

08.07.2013

24.07.2013

19/13 Svolání 21.zasedání zastupitelstva obce obec Pravlov

12.07.2013

25.07.2013

20/13 Záměr obce prodat část pozemku p.č.2475 obec Pravlov

25.07.2013

12.08.2013

21/13 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 23/1 obec Pravlov

25.07.2013

12.08.2013

22/13 Svolání 22.zasedání zastupitelstva obce obec Pravlov

03.09.2013

19.09.2013

23/13 VV-usmrcování kormorána velkého MŽP

25.09.2013

11.10.2013

26/13 Oznámení o uložení písemnosti-R.N., Obec Pravlov

30.09.2013

16.10.2013

27/13 Oznámení o uložení písemnosti-M.N. Obec Pravlov

30.09.2013

16.10.2013

24/13 Volby-stanovení počtu členů VOK Obec Pravlov

25.09.2013

26.10.2013

25/13 Volby-oznámení o počtu a sídle vol.okr. Obec Pravlov

25.09.2013

26.10.2013

28/13 Volby-jmenování zapisovatele OVK Obec Pravlov

03.10.2013

26.10.2013

29/13 Svolání 23.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov

21.10.2013

01.11.2013

30/13 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č.23/1 Obec Pravlov

31.10.2013

18.11.2013

31/13 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 212/1 Obec Pravlov

31.10.2013

18.11.2013

32/13 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Obec Pravlov

09.12.2013

27.12.2013

33/13 Svolání 24.zasedání ZO Obec Pravlov

12.12.2013

28.12.2013

zpět  nahoru