Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Vyvěšeno iMunis
Vyvěšeno Pravlov
Evidence 2017
Evidence 2016
Evidence 2015
Evidence 2014
Evidence 2013
Evidence 2012
Evidence 2006-2011
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Úřední deska - evidence 2012

e.č.

Název dokumentu

Vydavatel

Vyvěšeno

Sňato

         
01/12 Záměr obce prodat pozemek p.č. 17 Obec Pravlov 03.01.2012 19.01.2012
36/11 Nabídka pozemků k pronájmu PF ČR 02.11.2011 02.02.2012
03/12 Výroční zpráva z.č. 106/1999 Obec Pravlov 01.02.2012 17.02.2012
04/12 Svolání 10.zasedání  zastupitelstva obce Pravlov Obec Pravlov 13.02.2012 23.02.2012
05/12 Návrh rozpočtu svazku obcí Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 13.02.2012 29.02.2012
07/12 Výzva k podání nabídky na VZ-kanalizace a ČOV Vodovod-sv.obcí P,T,N,K 13.03.2012 30.03.2012
87/12 Rozhodnutí hejtmana JMK č.1/2012 JMK 26.03.2012 13.04.2012
09/12 Svolání 11.zasedání ZO Pravlov Obec Pravlov 13.04.2012 26.04.2012
02/12 Nabídka pozemků k pronájmu PF ČR 01.02.2012 01.05.2012
10/12 Pronájem části pozemku p.č.2429 Obec Pravlov 26.04.2012 14.05.2012
11/12 Pronájem části pozemku p.č. 814 Obec Pravlov 26.04.2012 14.05.2012
14/12 Svolání 12.zasedání zastupitelstva Obec Pravlov 10.05.2012 18.05.2012
13/12 Závěrečný účet obce Pravlov za rok 2011 Obec Pravlov 10.05.2012 28.05.2012
15/12 VV-doručení písemnosti M.O. Obec Pravlov 17.05.2012 01.06.2012
16/12 Závěrečný účet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 23.05.2012 08.06.2012
17/12 Svolání 13.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 31.05.2012 14.06.2012
18/12 VV-zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MÚ Dol.Kounice 01.06.2012 18.06.2012
19/12 Oznámení o uložení písemnosti M.O. Obecní úřad Pravlov 04.06.2012 20.06.2012
19/12 Z.o. prodat část pozemku p.č.374/1 Obecní úřad Pravlov 14.06.2012 02.07.2012
22/12 Oznámení o zahájení řízení-R.H. MÚ Dolní Kounice 29.06.2012 16.07.2012
21/12 Smlouva o dílo-Vodovod Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 25.06.2012 26.07.2012
12/12 Nabídka pozemků k pronájmu PF ČR 02.05.2012 02.08.2012
23/12 VV-Územní rozhodnutí A.D. MÚ Dol.Kounice 17.07.2012 02.08.2012
26/12 VV-územní rozhodnutí o změně využití území MÚ Dol.Kounice 20.08.2012 05.09.2012
   
31/12 Svolání 14.zasedání ZO Obec Pravlov 04.09.2012 13.09.2012
25/12 Volby-stanovení počtu členů volební komise OÚ Pravlov 13.08.2012 21.09.2012
   
27/12 Oznámení o dokončení převodu kat.mapy KÚ Brno-venkov 21.08.2012 21.09.2012
   
32/12 Dražba movitých věcí-M.K.1

Dražba movitých věcí-M.K.2

Policejní prezidium ČR 12.09.2012 27.09.2012
   
33/12 Záměr obce prodat pozemek p.č. 806 Obec Pravlov 13.09.2012 02.10.2012
   
34/12 VV-oznámení o zahájení ÚŘ MÚ Dol.Kounice 13.09.2012 02.10.2012
   
28/12 VV-vystavení návrhu změny č.3ÚP Obce Pravlov MÚ Ivančice 24.08.2012 10.10.2012
   
29/12 Volby-volební okrsky OÚ Pravlov 28.08.2012 13.10.2012
   
30/12 Volby-jmenování zapisovatele OÚ Pravlov 28.08.2012 13.10.2012
   
35/12 Volby-oznámení o době a místě konání Obec Pravlov 25.09.2012 13.10.2012
24/12 Nabídka pozemků k pronájmu PF ČR 01.08.2012 01.11.2012
36/12 VV-oznámení o zahájení řízení  Č.L. MÚ Dolní Kounice 16.10.2012 01.11.2012
39/12 Svolání 15.zasedání ZO Obec Pravlov 22.10.2012 01.11.2012
38/12 VV-změna ÚR vodovod MÚ Dol.Kounice 18.10.2012 05.11.2012
37/12 Opětovná dražba a dražební vyhláška M.K.

Opětovná dražba a dražební vyhláška M.K.

Policejní prezidium ČR 18.10.2012 16.11.2012
41/12 VV-vydání změny č.3 ÚP obce Pravlov OÚ Pravlov 05.11.2012 21.11.2012
40/12 Dražební vyhláška A.K. Exekutorský úřad Praha 1 23.10.2012 13.12.2012
45/12 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 Obec Pravlov 03.12.2012 19.12.2012
46/12 VV-územní rozhodnutí MÚ Dolní Kounice 04.12.2012 20.12.2012
47/12 Svolání 16.zasedání ZO OÚ Pravlov 10.12.2012 21.12.2012
48/12 Volby-svolání 1.zasedání okrskové volební komise OÚ Pravlov 14.12.2012 21.12.2012
49/12 OZV č.1/2012-o poplatku za svoz odpadu OÚ Pravlov 21.12.2012 07.01.2013
42/12 Volby prezidenta-stanovení počtu členů volební komise OÚ Pravlov 12.11.2012 13.01.2013
43/12 Volby prezidenta-inf.o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Pravlov 27.11.2012 13.01.2013
44/12 Volby prezidenta-jmenování zapisovatele OÚ Pravlov 27.11.2012 13.01.2013
49/12 Volby prezidenta-oznámení o době a místě konání voleb OÚ Pravlov 21.12.2012 13.01.2013

zpět  nahoru