Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Vyvěšeno iMunis
Vyvěšeno Pravlov
Evidence 2017
Evidence 2016
Evidence 2015
Evidence 2014
Evidence 2013
Evidence 2012
Evidence 2006-2011
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Úřední deska - evidence 2006-2011

e.č.

Název dokumentu

Vydavatel

Vyvěšeno

Sňato

001 Oznámení JMK 14.12.2005 03.07.2006
002 OZV č.3-2005 Obec Pravlov 22.12.2005 09.01.2006
003 Veřejná vyhláška MZe-PÚ Brno 27.12.2005 11.01.2006
004 Prodej pozemku Obec Pravlov 28.12.2005 13.01.2006
005 Veřejná vyhláška písemnost pro J.K. FÚ Brno -Venkov 11.01.2006 27.01.2006
006 Územní řízení SÚ Dol.Kounice 13.01.2006 30.01.2006
007 Návrh rozpočtu na rok 2006 Obec Pravlov 23.01.2006 08.02.2006
008 Návrh rozp. DSO Vodovod na rok 06 Vodovod -sv.obcí 01.02.2006 17.02.2006
009 Svolání 22.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 02.02.2006 15.02.2006
010 Pronájem nemovitosti p.č. 23 Obec Pravlov 20.02.2006 08.03.2006
011 Prodej pozemku 161 Obec Pravlov 28.02.2006 16.03.2006
012 Prodej pozemku 184-1 Obec Pravlov 28.02.2006 16.03.2006
013 Pronájem pozemku 106/1 Obec Pravlov 02.03.2006 20.03.2006
014 Veřejná vyhláška - písemnost pro G.M. FÚ Brno IV 02.03.2006 20.03.2006
015 Výroční zpráva 2005 Obec Pravlov 09.03.2006 27.03.2006
016 Veřejná vyhláška UR - kanalizace SÚ Dolní Kounice 09.03.2006 27.03.2006
017 Pronájem pozemku p.č. 374 Obec Pravlov 21.03.2006 06.04.2006
018 Pronájem pozemku p.č. 903 GP Obec Pravlov 22.03.2006 07.04.2006
019 Stav nebezpečí na řece Jihlavě JMK 30.03.2006 26.04.2006
020 Volby 2006 - počet členů komise Obec Pravlov 31.03.2006 26.04.2006
021 Stav nouze - povodně 2006 Vláda ČR 03.04.2006 11.04.2006
022 Pronájem pozemku p.č.945/1 GP Obec Pravlov 11.04.2006 27.04.2006
023 Volby-počet a sídlo volebních okrsků Obec Pravlov 13.04.2006 05.05.2006
024 Prodej pozemku p.č. 131 Obec Pravlov 19.04.2006 05.05.2006
025 Prodej pozemku p.č. 134 Obec Pravlov 19.04.2006 05.05.2006
026 Prodej pozemku p.č. 129 Obec Pravlov 19.04.2006 05.05.2006
027 Zpráva o přezkumu hospodaření Obec Pravlov 19.04.2006 05.05.2006
028 Závěrečný účet 2005 Obec Pravlov 19.04.2006 05.05.2006
029 Prodej pozemku p.č. 129 Obec Pravlov 25.04.2006 11.05.2006
030 Prodej pozemku p.č. 470 Obec Pravlov 25.04.2006 11.05.2006
031 Vřejná vyhláška - FU Ivančice FU Ivančice 25.04.2006 11.05.2006
032 Prodej STL plynovodu Pravlov 28.04.2006 16.05.2006
033 Svolání 23.zasedání ZO Pravlov 02.05.2006 16.05.2006
034 Veřejná vyhláška - písemnost pro G.M. FU Ivančice 05.05.2006 22.05.2006
035 Volby 2006-ozn. o místě konání voleb Obec Pravlov 17.05.2006 03.06.2006
036 Veřejná vyhláška - písemnost pro J.K. Pravlov 23.05.2006 08.06.2006
037 Veřejná vyhláška - písemnost pro J.K. FU Ivančice 25.05.2006 12.06.2006
038 Svolání 24.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 01.06.2006 07.06.2006
039 Závěrečný účet V.-s.o. P,T,N,K Obec Pravlov 01.06.2006 19.06.2006
040 Prodej pozemku p.č.471 Obec Pravlov 27.06.2005 13.07.2006
041 Prodej pozemku p.č.116 Obec Pravlov 27.06.2005 13.07.2006
042 Prodej pozemku p.č.668/1 Obec Pravlov 27.06.2005 13.07.2006
043 Nařízení č.1/2006 města Ivančice Ivančice 27.06.2005 13.07.2006
044 Nařízení č.2/2006 města Ivančice Ivančice 29.06.2005 17.07.2006
045 Zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK 24.07.2006 07.08.2006
046 Svolání 25.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 25.07.2006 03.08.2006
047 Prodej pozemku p.č.212/1 Obec Pravlov 25.07.2006 10.08.2006
048 Registrační úřady pro volby říjen 2006 Obec Pravlov 26.07.2006 18.08.2006
049 Informace k volbám dle §27 Obec Pravlov 26.07.2006 18.08.2006
050 veřejná vyhláška - písemnosti F.K. FU Ivančice 25.07.2006 18.08.2006
051 Usnesní výkonu rozhodnutí dražba R.D. OS Brno venkov 02.08.2006 04.10.2006
052 Veřejná vyhláška - o projednání ÚP Obec Pravlov 07.08.2006 05.09.2006
053 Odvolání období vzniku požáru JMK 08.08.2006 24.08.2006
054 Usnesení výkonu rozhodnutí V.K. OS Brno venkov 06.09.2006 27.09.2006
055 Veř. vyh. o uložení pís.FROMO s.r.o. FU Ivančice 15.09.2006 02.10.2006
056 Svolání 26.zasedání ZO Obec Pravlov 15.09.2006 26.09.2006
057 Veř. vyh. o uložení písemnosti G.M. FU Ivančice 20.09.2006 06.10.2006
058 Oznámení o konání voleb zastupitelstvo Obec Pravlov 04.10.2006 23.10.2006
059 Veř. vyhl. o uložení písemnosti F.K. FU Ivančice 05.10.2006 23.10.2006
060 Usnesen í výkonu rozhodnutí V.K. OS Brno venkov 05.10.2006 16.10.2006
061 Výsledky voleb do ZO Obec Pravlov 24.10.2006 15.11.2006
062 Svolání ustavujícího zasedání OS Brno venkov 27.10.2006 02.11.2006
063 Svolání 2.zasedání zastupitelstva Obec Pravlov 07.10.2006 16.11.2006
064 Prodej pozemku 127 Obec Pravlov 09.11.2006 27.11.2006
065 Prodej pozemku 344 Obec Pravlov 07.12.2006 22.12.2006
066 Svolání 3.zasedání ZO Obec Pravlov 12.12.2006 21.12.2006
067 Ukončení plat.pov. nakládání s vodami MU Ivančice 21.12.2006 08.01.2007
068 OZV č.1/2006 Obec Pravlov 14.12.2006 02.01.2007
069 OZV č.2/2006 Obec Pravlov 28.12.2006 15.01.2007
070 Připomínky Meandry Jihlavy MŽP 15.12.2006 03.01.2007
071 Návrh rozpočtu na r.2007 Obec Pravlov 11.01.2007 29.01.2007
072 Veř. vyhl. o uložení písemnosti P.P. FU Ivančice 16.01.2007 01.02.2007
073 Stanovení záplav. území toku Jihlava JMK 16.01.2007 01.02.2007
074 Svolání 5.zasedání ZO Obec Pravlov 22.01.2007 01.02.2007
075 Návrh rozpočtu Vodovod-svazek obcí na r.2007 Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 30.01.2007 15.02.2007
076 Pronájem pozemku část p.č.323/1 Obec Pravlov 06.02.2007 22.02.2007
077 Výroční zpráva r.2006 Obec Pravlov 05.03.2007 21.03.2007
078 Oznámení oprávnění vstupu na pozemky PÚ Brno 06.03.2007 22.03.2007
079 Žádost o prodej pozemku p.č.438 , 129 Obec Pravlov 09.03.2007 26.03.2007
080 Žádost o prodej pozemku p.č. 106/1 Obec Pravlov 19.03.2007 04.04.2007
081 Žádost o prodej pozemku p.č. 134 Obec Pravlov 22.03.2007 10.04.2007
082 Žádost o proej pozemku p.č.106/1-část Obec Pravlov 03.04.2007 19.04.2007
083 Žádost o prodej pozemku p.č.184/5 Obec Pravlov 05.04.2007 23.04.2007
084 Veř.vyhl.o uložení písemnosti M.S. FÚ v Třebíč 10.04.2007 26.04.2007
085 Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Dyje JMK 01.04.2007 30.09.2007
086 Závěrečný účet obce Pravlov za rok 2006 Obec Pravlov 12.04.2007 30.04.2007
087 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce  za r.2006 JMK 12.04.2007 30.04.2007
088 Žádost o prodej pozemku p.č.414 Obec Pravlov 13.04.2007 01.05.2007
089 Žádost o prodej pozemku p.č.671 Obec Pravlov 18.04.2007 04.05.2007
090 Svolání 7.zasedání ZO Obec Pravlov 18.04.2007 25.04.2007
091 Žádost prod. pozemku p.č.106-1-část   23.04.2007 10.05.2007
092 Žádost prodej pozemku p.č.184/1-část obec Pravlov 14.05.2007 30.05.2007
093 Nabídka pronájmu pozemků  GP p.č.329,334,345,392 obec Pravlov 24.05.2007 31.08.2007
094 Závěrečný účet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 24.05.2007 11.06.2007
095 Žádost o prodej pozemku p.č.393 obec Pravlov 25.05.2007 12.06.2007
096 Svolání 8.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 28.05.2007 06.06.2007
097 Žádost o prodej pozemku p.č.131 Obec Pravlov 05.06.2007 21.06.2007
098 Svolání 9.mimořádného zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 11.06.2007 20.06.2007
099 Žádost o prodej pozemku p.č.80/2 obec Pravlov 26.06.2007 12.07.2007
100 Rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché PÚ k.ú.Pravlov MZe - PÚ Bo-venkov 27.06.2007 13.07.2007
101 Žádost o prodej části pozemku p.č.106/1 obec Pravlov 02.07.2007 18.07.2007
102 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti FROMO s.r.o. FÚ Ivančice 08.08.2007 24.08.2007
103 Žádost o prodej části pozemku p.č.903 GP obec Pravlov 08.08.2007 24.08.2007
104 č.104 - Výzva- veřejná vyhláška odvolání proti rozhodnutí ČOV D.K. MÚ-Stavební úřad I.stupně Dolní Kounice 08.08.2007 24.08.2007
105 Žádost o pronájem pozemků p.č. 334,354,355 GP obec Pravlov 09.08.2007 27.08.2007
106 Veřejná vyhláška-vodovod Kupařovice MÚ stavební úřad I.stupně Dol.Kounice 15.08.2007 31.08.2007
107 Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK 17.08.2007 03.09.2007
108 Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK 24.08.2007 10.09.2007
109 Žádost o prodej pozemku p.č.184/1 - část obec Pravlov 03.09.2007 19.09.2007
110 Svolání 10.zasedání zastupitelstva obce Pravlov obec Pravlov 07.09.2007 19.09.2007
111 Veřejná vyhláška-vodovod Kupařovice MÚ Stavební úřad I.stupně Dolní Kounice 20.09.2007 08.10.2007
112 Žádost o prodej pozemku část p.č. 374/1 Obec Pravlov 25.09.2007 11.10.2007
113 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Vodovod Kupařovice MÚ Ivančice,OŽP

16.10.2007

16.11.2007

114 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti J.K. Obec Pravlov 29.10.2007 14.11.2007
115 Veřejná vyhláška-rozhodnutí JMK 09.11.2007 26.11.2007
116 Rozhodnutí - veřejná vyhláška Vodovod Kupařovice MÚ Ivančice 23.11.2007 10.12.2007
117 Svolání 11.zasedání ZO Obec Pravlov 29.11.2007 13.12.2007
118 OZV č.1/2007 o odpadech Obec Pravlov 17.12.2007 03.01.2008
119 Návrh rozpočtu obce Pravlov na rok 2008 Obec Pravlov 03.01.2008 22.01.2008
120 Svolání 12.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 15.01.2008 24.01.2008
121 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti HOTGOODS s.r.o. FÚ Brno IV 23.01.2008 08.02.2008
122 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti O.S. FÚ Brno-venkov 29.01.2008 14.02.2008
123 Návrh rozpočtu Vodovod-svazek obcí P,T,N,K , Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 29.01.2008 14.02.2008
124 Projekt CZ 04.1.1.00.1/0059 Podpora zaměstnávání v obcích ÚP Brno-venkov 04.02.2008 15.03.2008
125 Stanovení aktualizace akt.zón záplavového území -Jihlava JMK 05.02.2008 21.02.2008
126 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti J.K. OÚ Pravlov 05.02.2008 21.02.2008
127 Usnesení o veřejné dražbě P.M. Okresní soud Brno-venkov 06.02.2008 12.04.2008
128 Výroční zpráva za rok 2007 Obec Pravlov 12.02.2008 28.02.2008
129 Pozvánka na úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy PÚ Brno 24.01.2008 14.02.2008
130 Oznámení o zahájení stavebního řízení-Vodovod MÚ Ivančice 18.02.2008 5.3.2008
131 Úřední hodiny FÚ Ivančice v březnu FÚ Ivančice 18.02.2008 01.04.2008
132 Oznámení-odstraňování stromoví E.ON ČR,a.s. 21.02.2008 31.03.2008
133 Pokračování vodoprávního řízení-kanalizace MÚ Ivančice 21.02.2008 25.03.2008
134 Svolání 13.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 25.02.2008 05.03.2008
135 Žádost o prodej pozemku p.č.667 Obec Pravlov 07.03.2008 25.03.2008
136 Žádost o prodej pozemku p.č. 354 MÚ Ivančice 07.03.2008 25.03.2008
137 Svolání 14.zasedání ZO Obec Pravlov 14.03.2008 26.03.2008
138 Oznámení spojení územního a stavebního řízení-P.P MÚ Dol.Kounice 25.03.2008 10.04.2008
139 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti HOTGOODS s.r.o., FÚ Ivančice 31.03.2008 16.04.2008
140 Stavební povolení-příjezdová komunikace ČOV MÚ Ivančice 01.04.2008 17.04.2008
141 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení Z.K. MÚ Dolní Kounice 07.04.2008 23.04.2008
142 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pravlov KÚ JMK 18.04.2008 05.05.2008
143 Závěrečný účet obce Pravlov za r.2007 Obec Pravlov 18.04.2008 05.05.2008
144 Závěrečný účet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 21.04.2008 07.05.2008
145 Vyrozumění o opravě písemného vyhotovení Stavební povolení MÚ Ivančice 21.04.2008 07.05.2008
146 Vyhláška-Vyměření daně z nemovitostí na r.2008 FÚ Ivančice 22.04.2008 23.05.2008
147 Žádost o pronájem části pozemku p.č. 945/1 PK Obec Pravlov 24.04.2008 12.05.2008
148 Rozhodnutí-stavební povolení kanalizace a ČOV P,T,K,N MÚ Ivančice 25.04.2008 13.05.2008
149 Veřejná vyhláška  P.P. MÚ Dol.Kounice 19.05.2008 03.06.2008
150 Svolání 16. zasedání ZO Obec Pravlov 19.05.2008 28.05.2008
151 Veřejná vyhláška Z.K. MÚ Dol.Kounice 26.05.2008 11.06.2008
152 Žádost o prodej pozemku p.č. 323/1-část Obec Pravlov 29.05.2008 16.06.2008
153 Žádost o pronájem pozemku p.č. 951 PK - část Obec Pravlov 29.05.2008 16.06.2008
154 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti J.K. Obec Pravlov 05.06.2008 23.06.2008
155        
156 Veřejná vyhláška-oznámení J.K. MÚ Dolní Kounice 30.06.2008 16.07.2008
157 VV uložení písemnosti O.S.

FÚ Ivančice

01.07.2008 17.07.2008
158 Svolání 17.zasedání ZO Obec Pravlov 04.07.2008 17.07.2008
159 Oznámení o zahájení územního řízení vedení NN MÚ Dolní Kounice 14.07.2008 30.07.2008
160 Usnesení-veřejná  dražba L.S.

Okresní soud Bo-venkov

16.07.2008 27.08.2008
161 Žádost o prodej pozemku p.č. 903,904 PK -část

Obec Pravlov

17.07.2008 05.08.2008
162 Usnesení-veřejná dražba L.S. 2

Okresní soud Bo-venkov

17.07.2008 27.08.2008
163 Opravné rozhodnutí-vodovod Kupařovice

MÚ Ivančice

04.08.2008 20.08.2008
164 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí J.K. MÚ Dolní Kounice 11.08.2008 27.08.2008
165 Svolání 18.zasedání ZO Obec Pravlov 15.08.2008 28.08.2008
166 Stanovení počtu členů volební komise

Obec Pravlov

18.08.2008 25.09.2008
167 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí E.ON MÚ Dolní Kounice 28.08.2008 15.09.2008
168 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obec Pravlov

29.08.2008 18.09.2008
169 Zahájení úz.řízení-odkanalizování bytových domů D.K. MÚ Dolní Kounice 02.09.2008 18.09.2008
170 Svolání 19.zasedání ZO

Obec Pravlov

25.09.2008 01.10.2008
171 Oznámení o době a místě konání voleb

Obec Pravlov

30.09.2008 19.10.2008
172 Záměr obce prodat pozemek p.č. 151

Obec Pravlov

01.10.2008 17.10.2008
173 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti

FÚ Ivančice

03.10.2008 29.10.2008
174 č.174-Nařízení KVS č.5/2008

FÚ Ivančice

13.10.2008 30.10.2008
175 Územní rozhodnutí-odkanalizování bytovek D.K.

MÚ Dolní  Kounice

21.10.2008 06.11.2008
155 Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Dyje KÚ JMK 01.07.2008 31.12.2008
176 Návrh rozpočtu obce na r.2009 Obec Pravlov 01.12.2008 17.12.2008
177 Veřejně prospěšné práce I ÚP BO-Venkov 03.12.2008 31.12.2008
178 Oznámení o zahájení řízení MÚ Dolní Kounice 10.12.2008 30.12.2008
179 Svolání 21. zasedání zastupitelstva Obec Pravlov 11.12.2008 23.12.2008
180 Nařízení KVS č.6/2008 KVS JMK 18.12.2008 06.01.2009
181 OZV č.1/2008 - o odpadech Obec Pravlov 23.12.2008 08.01.2009
182 Záměr obce prodat pozemek p.č. 418 Obec Pravlov 23.12.2008 08.01.2009
3/09 Zahájení zjišťování hranic pozemků Obec Pravlov 14.01.2009 20.01.2009
1/09 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti L.S. FÚ Ivančice 14.01.2009 30.01.2009
2/09 Změny v dani z nemovitosti FÚ Ivančice 14.01.2009 31.01.2009
5/09 Jmenování komise KPÚ PÚ BO-venkov 16.01.2009 31.01.2009
6/09 Veřejná vyhláška ÚR a SP-F.K MÚ D.Kounice 22.01.2009 09.02.2009
7/09 Veřejná vyhláška PPO obce Pravlov MÚ D.Kounice 23.01.2009 10.02.2009
8/09 Rozpočet svazku obcí na rok 2009 Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 28.01.2009 13.02.2009
9/09 Výroční zpráva dle z.č.106/1999 Obec Pravlov 05.02.2009 23.02.2009
13/09 Územní rozhodnutí o umístění stavby MÚ Dolní Kounice 04.03.2009 23.03.2009
15/09 Svolání 23.zasedání ZO Pravlov Obec Pravlov 11.03.2009 26.03.2009
14/09 Veřejná vyhláška-návrh zadání změny č.2 ÚPO Pravlov MÚ Ivančice 11.03.2009 12.04.2009
17/09 Záměr obce prodat pozemek p.č. 445/1 a 444 Obec Pravlov 26.03.2009 14.04.2009
18/09 Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 945/1 Obec Pravlov 26.03.2009 14.04.2009
19/09 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2008 JMK 31.03.2009 16.04.2009
20/09 Závěrečný účet obce za r.2008 Obec Pravlov 31.03.2009 16.04.2009
12/09 Oznámení o očkování lišek KVS pro JMK 03.03.2009 24.04.2009
22/09 Závěrečný účet DSO Vodovod Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 09.04.2009 27.04.2009
10/09 Nabídka pronájmu pozemků Pozemkový  fond ČR 11.02.2009 11.05.2009
11/09 Oznámení o kácení a řezu dřevin J.Prášek s.r.o. 11.02.2009 11.05.2009
16/09 Usnesení-veřejná dražba L.S. Okresní soud Bo-venkov 24.03.2009 14.05.2009
21/09 Stanovení počtu členů volební komise Obec Pravlov 06.04.2009 15.05.2009
23/09 Informace o počtu a sídle volebních okrsků-volby EP Obec Pravlov 20.04.2009 21.05.2009
24/09 Jmenování zapisovatele-volby EP Obec Pravlov 20.04.2009 21.05.2009
25/09 Zahájení územního řízení P.P. a A. MÚ Dol.Kounice 22.04.2009 11.05.2009
26/09 Zahájení územního řízení - J.K. a J.K MÚ Dol.Kounice 22.04.2009 11.05.2009
27/09 Vyměření daně z nemovitostí na r.2009 FÚ Ivančice 29.04.2009 01.06.2009
29/09 Svolání 24.zasedání ZO Obec Pravlov 11.05.2009 21.05.2009
30/09 Veřejná vyhláška-komplexní pozemkové úpravy PÚ Brno-venkov 20.05.2009 05.06.2009
31/09 Ozn. o době a místě konání voleb do EP Obec Pravlov 21.05.2009 06.06.2009
32/09 Záměr - prodat část pozemku p.č. 184/1 Obec Pravlov 28.05.2009 15.06.2009
33/09 Nařízení č.5/2009 KVS KVS 28.05.2009 15.06.2009
34/09 Územní rozhodnutí J.K. a J.K MÚ Dol.Kounice 09.06.2009 25.06.2009
35/09 Územní rozhodnutí-P.P. a A.P MÚ Dol.Kounice 09.06.2009 25.06.2009
36/09 Oznámení  o zahájení řízení MÚ Dol.Kounice 25.06.2009 13.07.2009
37/09 Oznámení o zahájení řízení MÚ Dol. Kounice 14.07.2009 30.07.2009
38/09 Oznámení zahájení řízení J.M. a M.M. MÚ Dol. Kounice 15.07.2009 31.07.2009
28/09 Nabídka pronájmu pozemků PF ČR 06.05.2009 06.08.2009
39/09 ZO pronajmout pozemek p.č. 23-část Obec Pravlov 21.07.2009 06.08.2009
41/09 Svolání 26.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 12.08.2009 25.08.2009
42/09 Veřejná vyhláška Rozhodnutí R.J. a I.L. MÚ Dol.Kounice 14.08.2009 31.08.2009
43/09 Veřejná vyhláška Rozhodnutí J.M. M.M. MÚ Dol.Kounice 31.08.2009 16.09.2009
44/09 Záměr obce prodat pozemek p.č. 653/2 Obec Pravlov 31.08.2009 16.09.2009
45/09 Záměr obce prodat pozemek p.č. 668/31 Obec Pravlov 31.08.2009 16.09.2009
46/09 Záměr obce prodat pozemek p.č.514 Obec Pravlov 31.08.2009 16.09.2009
47/09 Záměr obce prodat pozemek p.č.126 Obec Pravlov 31.08.2009 16.09.2009
48/09 Záměr obce prodat pozemek p.č.45 Obec Pravlov 31.08.2009 16.09.2009
51/09 Opravné usnesení Obec Pravlov 09.09.2009 25.09.2009
52/09 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 11.09.2009 21.10.2009
53/09 Svolání 27.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 12.10.2009 22.10.2009
40/09 Nabídka pronájmu pozemků PF ČR 05.08.2009 05.11.2009
55/09 Veřejná vyhláška MÚ Dol.Kounice 30.10.2009 16.11.2009
54/09 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň 21.10.2009 18.11.2009
57/09 Záměr obce pronájem pozemeku pč 939 Obec Pravlov 05.11.2009 23.11.2009
58/09 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti N.R. Obec Pravlov 19.11.2009 07.12.2009
59/09 Návrh rozpočtu na rok 2010 Obec Pravlov 27.11.2009 15.12.2009
60/09 Veřejná vyhláška pozemkové úpravy PÚ Brno 30.11.2009 15.12.2009
61/09 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti P.P. FÚ Ivančice 30.11.2009 15.12.2009
62/09 Svolání 29.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 10.12.2009 22.12.2009
56/09 Nabídka pozemků k pronájmu PF ČR 04.11.2009 04.02.2010
63/09 Veř.vyhl.-územní rozhodnutí voda a plyn MÚ Dol Kounice 22.12.2009 07.01.2010
64/09 Záměr obce prodat pozemek p.č.209 Obec Pravlov 22.12.2009 07.01.2010
65/09 OZV č.1/2009 o odpadech Obec Pravlov 22.12.2009 07.01.2010
4/09 Oprávněné osoby KPÚ PÚ BO-venkov 16.01.2009 14.01.2010
1/10 Svolání 30. zasedání ZO Obec Pravlov 21.01.2010 04.02.2010
2/10 Oznámení o zahájení SP MÚ Dol.Kounice 03.02.2010 19.02.2010
3/10 Výroční zpráva podávání informací Obec Pravlov 04.02.2010 22.02.2010
4/10 Návrh rozpočtu Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Obec Pravlov 11.02.2010 01.03.2010
5/10 Veřejná vyhláška-soupis nároku PÚ PÚ Bo-venkov 15.02.2010 01.03.2010
6/10 Dražební vyhláška-I.K. Exekutorský úřad Plzeň 19.02.2010 25.03.2010
7/10 Veřejná vyhláška-ÚR a SP kabel NN MÚ Dolní Kounice 12.03.2010 30.03.2010
9/10 Veřejná vyhl. doručení písemnosti N.R. FÚ Ivančice 22.03.2010 07.04.2010
10/10 Veřejná vyhláška-zahájení ÚŘ MÚ Dol.Kounice 25.03.2010 12.04.2010
11/10 Veřejná vyhláška-písemnost L.S. FÚ Ivančice 25.03.2010 12.04.2010
13/10 Oznámení o zahájení ÚŘ-kanalizace Mělčany MÚ Dolní Kounice 02.04.2010 19.04.2010
8/10 Veřejná dražba movitých věcí Okresní soud Brno-venkov 22.03.2010 24.04.2010
15/10 Veřejná vyhláška-prodloužení SP MÚ Ivančice 09.04.2010 26.04.2010
16/10 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 903 PK Pravlov 09.04.2010 26.04.2010
17/10 Záměr obce pronajmou část pozemku p.č. 945/1 PK Pravlov 09.04.2010 26.04.2010
19/10 Závěrečný účet DSO Vodovod za rok 2009 Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 19.04.2010 05.05.2010
20/10 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2009 Pravlov 19.04.2010 05.05.2010
21/10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JMK 19.04.2010 05.05.2010
12/10 Veřejná vyhláška-vystavení změny č.2ÚP MÚ Ivančice 26.03.2010 11.05.2010
14/10 Veřejná dražba movitých věcí-M.S. Okresní soud Bo-venkov 08.04.2010 12.05.2010
22/10 Veřejná vyhláška-rozšíření obvodu KPÚ PÚ Brno-venkov 28.04.2010 13.05.2010
23/10 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí MÚ Dol. Kounice 07.05.2010 24.05.2010
18/10 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků-volby do PSPČR Pravlov 13.04.2010 29.05.2010
24/10 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Pravlov 12.05.2010 30.05.2010
26/10 Veřejná vyhláška-územní a stavební řízení MÚ Dolní Kounice 19.05.2010 04.06.2010
27/10 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí MÚ Dolní Kounice 24.05.2010 09.06.2010
28/10 Svolání 33.zasedání ZO Obec Pravlov 27.05.2010 10.06.2010
25/10 Vyhláška-vyměření daně z nemovitostí FÚ Ivančice 12.05.2010 14.06.2010
29/10 VV-oznámení o zahájení řízení MÚ Dolní Kounice 07.06.2010 23.06.2010
30/10 VV - oznámení o zahájení řízení I.E. MÚ Dolní Kounice 11.06.2010 28.06.2010
31/10 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 715/2 Obec Pravlov 14.06.2010 30.06.2010
32/10 Veřejná vyhláška č.1/2010 Obec Pravlov 15.06.2010 01.07.2010
33/10 Zahájení UŘ Dolní Kounice 17.06.2010 08.07.2010
34/10 Oznámení o zahájené ÚŘ-studna Dolní Kounice 29.06.2010 15.07.2010
35/10 Oznámení o zahájení ÚŘ a SP-Pravlov VO Dolní Kounice 29.06.2010 15.07.2010
36/10 č.36/10 - Rozhodnutí-ÚR a SP VO Vinohrady Dolní Kounice 01.07.2010 19.07.2010
37/10 Rozhodnutí-změna ÚR MÚ Dolní Kounice 21.07.2010 06.08.2010
38/10 Rozhodnutí ÚR+SP I.E. MÚ Dolní Kounice 27.07.2010 12.08.2010
39/10 Usnesení-dražba L.S. Okresní soud Bo-venkov 27.07.2010 14.09.2010
40/10 Veřejná vyhláška ÚR + SP S.K. MÚ Dolní Kounice 30.07.2010 16.08.2010
42/10 Veřejná vyhláška-ÚR a SP VO Pravlov MÚ Dol. Kounice 09.08.2010 25.08.2010
41/10 Veřejná vyhláška-vystavení návrhu KPÚ PÚ Bo-venkov 02.08.2010 01.09.2010
44/10 Svolání 35.zasedání ZO Pravlov 27.08.2010 09.09.2010
43/10 Veřejná vyhláška-ÚR R.J. MÚ Dol. Kounice 27.08.2010 14.09.2010
45/10 Vyhláška-pozvánka na ústní jednání PÚ PÚ Brno-venkov 03.09.2010 20.09.2010
46/10 Záměr obce prodat pozemek p.č. 554/2 Obec Pravlov 09.09.2010 27.09.2010
47/10 Záměr obce prodat pozemek p.č. 221/2 Obec Pravlov 09.09.2010 27.09.2010
48/10 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti J.U. FÚ Ivančice 09.09.2010 27.09.2010
51/10 Svolání 36.mimořádného zasedání ZO Obec Pravlov 06.10.2010 14.10.2010
50/10 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Obec Pravlov 14.09.2010 17.10.2010
49/10 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Obec Pravlov 14.09.2010 17.10.2010
53/10 Veřejná vyhláška-zahájení ÚŘ J.D. MÚ Dol.Kounice 14.10.2010 01.11.2010
52/10 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti LS FÚ Ivančice 14.10.2010 01.11.2010
55/10 VV - Doručení písemnosti O.S. FÚ BO-Venkov 18.10.2010 03.11.2010
54/10 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Obec Pravlov 16.10.2010  
56/10 Svolání ustavujícího zasedání ZO Obec Pravlov 02.11.2010 12.11.2010
57/10 Svolání 1.zasedání ZO Obec Pravlov 22.11.2010 30.11.2010
58/10 Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí J.D. Obec Pravlov 26.11.2010 13.12.2010
59/10 Záměr obce prodaj pozemek p.č. 381 Obec Pravlov 01.12.2010 17.12.2010
60/10 Rozhodnutí o schválení pozemkové úpravy PÚ Bo-venkov 08.12.2010 23.12.2010
61/10 Návrh rozpočtu na rok 2011 Obec Pravlov 13.12.2010 29.12.2010
64/10 Svolání 2.zasedání ZO Obec Pravlov 15.12.2010 30.12.2010
62/10 Příkaz č.36/2010 ministra zemědělství MZe 14.12.2010 31.12.2010
63/10 Metodiský pokyn č.1/2010 MZe 14.12.2010 31.12.2010
65/10 Veřejná vyhláška-zahájení řízení MÚ Dol. Kounice 29.12.2010 14.01.2011
66/10 OZV č.1/2010-o poplatku za svoz kom.odpadu Obec Pravlov 30.12.2010 15.01.2011
67/10 OZV č.2/2010 - o poplatku ze psů Obec Pravlov 30.12.2010 15.01.2011
01/11 Záměr pronájmu pozemku p.č.945/1 Obec Pravlov 03.01.2010 19.01.2011
05/11 Svolání 3.zasedání ZO Obec Pravlov 04.02.2011 17.02.2011
02/11 Nabídka pozemků PF ČR PFČR Brno 21.01.2010 21.02.2011
04/11 Výroční zpráva dle z.č.109/99 Obec Pravlov 04.02.2011 21.02.2011
06/11 VV-Oznámení o zahájení ÚŘ MÚ Dolní Kounice 10.02.2011 28.02.2011
07/11 Rozpočet Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 16.02.2011 04.03.2011
08/11 VV-Rozhodnutí změna ÚR MÚ Dolní Kounice 18.02.2011 07.03.2011
09/11 Záměr - prodej - část pozemku p.č. 374/1 Obec Pravlov 18.02.2011 07.03.2011
03/11 Veřejná dražba L.S. Okresní soud Bo-venkov 03.02.2011 10.03.2011
11/11 Oznámení o konání sčítání lidu ČSÚ 07.03.2011 14.04.2011
12/11 Sčítání lidu-sčítací obvod ČSÚ 07.03.2011 14.04.2011
13/11 Sčítání lidu-jméno komisaře ČSÚ 07.03.2011 14.04.2011
14/11 VV-změna ÚR MÚ Dolní Kounice 22.03.2011 07.04.2011
16/11 č.16/2011 - Svolání 4.zasedání ZO Obec Pravlov 05.04.2011 14.04.2011
10/11 VV-zásady ÚR JMK KÚ JMK 02.03.2011 19.04.2011
15/11 VV-Návrh změny č.3ÚPO Pravlov

Návrh zadání změny č.3 ÚP obce Pravlov

MÚ Ivančice 22.03.2011 23.04.2011
17/11 Záměr obce prodat část pozemku p.č.272 a 273 KN Obec Pravlov 14.04.2011 02.05.2011
18/11 Návrh závěrečného účtu obce Pravlov za rok 2010 Obec Pravlov 20.04.2011 06.05.2011
19/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pravlov za r.2010 Obec Pravlov 20.04.2011 06.05.2011
20/11 Návrh závěrečného účtu Vodovod-svazek obcí P,T,N,K Vodovod-svazek obcí P,T,N,K 12.05.2011 30.05.2011
22/11 Svolání 5.zasedání ZO Pravlov Obec Pravlov 30.05.2011 09.06.2011
23/11 Rozhodnutí-pozemkové úpravy PÚ Bo-venkov 06.06.2011 21.06.2011
21/11 Usnesení Veřejná dražba L.S Okresní soud Bo-venkov 18.05.2011 24.06.2011
24/11 Záměr - prodat pozemek p.č.375/2 a 376 Obec Pravlov 20.06.2011 07.07.2011
25/11 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu KÚ pro JMK, Katastrální prac.Bo-venkov 24.06.2011 25.07.2011
27/11 Svolání 6.zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 18.07.2011 28.07.2011
29/11 Svolání 7.mimořádného zasedání ZO Obec Pravlov 29.07.2011 04.08.2011
28/11 Opatření obecné povahy KÚ JMK 22.07.2011 09.08.2011
30/11 Záměr obce prodat pozemek p.č. 2012 KN Obec Pravlov 15.08.2011 30.08.2011
26/11 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků PF ČR pro JMK, Brno 12.07.2011 12.10.2011
31/11 Svolání 8.zasedání ZO Obec Pravlov 03.10.2011 13.10.2011
32/11 Oznámení o vydání zásad ÚP JMK JMK 06.10.2011 24.10.2011
33/11 Záměr obce pronajmout pozemky obec Pravlov 14.10.2011 31.10.2011
34/11 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 374/1 obec Pravlov 14.10.2011 31.10.2011
35/11 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 184/1 obec Pravlov 14.10.2011 31.10.2011
37/11 VV-vyzvednutí písemnosti J.K. OÚ Pravlov 07.11.2011 23.11.2011
38/11 Návrh opatření obecné povahy KÚ JMK 07.11.2011 23.11.2011
39/11 Návrh rozpočtu obce Pravlov na rok 2012 Pravlov 07.12.2011 23.12.2011
40/11 Svolání 9.zasedání zastupitelstva obce   Pravlov 20.12.2011 28.12.2011
41/11 Opatření obecné povahy   JM 21.12.2011 06.01.2012

zpět  nahoru