Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Vyvěšeno iMunis
Vyvěšeno Pravlov
Evidence 2017
Evidence 2016
Evidence 2015
Evidence 2014
Evidence 2013
Evidence 2012
Evidence 2006-2011
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti

Úřední deska - evidence

e.č.

Název dokumentu

Vydavatel

Vyvěšeno

Sňato

         
35/16 Dražební vyhláška Eurodražby.CZ 23.11.2016 18.01.2017
40/16 Usnesení-dražební vyhláška Exekutorský úřad
Brno-město
16.12.2016 19.01.2017
01/17 Nařízení VS-zamezení šíření AI Krajská veterinární správa pro JMK 06.01.2017 23.01.2017
02/17 Nařízení VS-mimořádná veterinární opatření Krajská veterinární správa pro JMK 16.01.2017 31.01.2017
03/17 Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 obec Pravlov 24.01.2017 09.02.2017
04/17 Záznam o změně položky RS obec Pravlov 07.02.2017 23.02.2017
05/17 Pozvánka na 17. zasedání ZO obec Pravlov 14.02.2017 23.02.2017
07/17 Svolání 18. zasedání zastupitelstva obce Obec Pravlov 08.03.2017 23.03.2017
06/17 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí ÚZSVM 03.03.2017 28.03.2017
09/17 Nařízení státní veterinární správy SVS pro
JMK
22.03.2017 07.04.2017
10/17 VV-Oznámení o zahájení ÚŘ MÚ Dolní Kounice 23.03.2017 10.04.2017
11/17 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 2122 Obec Pravlov 23.03.2017 10.04.2017
12/17 č. 12/2017 Záměr obce pronajmout část budovy Obec Pravlov 23.03.2017 10.04.2017
15/17 Usnesení o dražebním jednání Městský soud
Brno
20.04.2017 23.05.2017
14/17 Oznámení o zveřejnění dokumentů Vodovod-svazek obcí Vodovod-svazek obcí P, T, N, K 13.04.2017 30.11.2017

zpět  nahoru