Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Kontakt
Úřední hodiny
Zastupitelstvo
Služby na OU
Kam na úřad
Registr oznámení
E-podatelna
Zápisy
Rozpočet
Závěrečný účet
Vyhlášky
Nařízení
Územní plán
Svobodný přístup k inf. z.č. 106/1999
Řešení životních situací
Důležitá telefonní čísla
Na úřed přes Internet
MOOL Města & Obce

Registr oznámení

Zákon č.159/2006 Sb.,o střetu zájmů,ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti,které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře,veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů,darů nebo jiného prospěchu,získaných za dobu výkonu funkce,popřípadě finančních závazků,které veřejný funkcionář má.Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinní zveřejnit v registru oznámení,do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
 

Do registru lze nahlížet na základě písemné žádosti osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost musí obsahovat:
 

  1. jméno,příjmení žadatele
  2. datum narození žadatele
  3. trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele
  4. zda bude žadatel do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě

Žádost lze podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  3. elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

Evidenční orgán vede starosta obce Pravlov Ing.Zdeněk Kail.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

V Pravlově dne 1.7.2008

registr oznámení pdf

zpět  nahoru