Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Historie
Památky
Přírodní park Niva
Vinařské stezky
Fotogalerie
Knihovna
ZŠ Pravlov
Okolní obce
Kooperace měst

Památky

kostel Navštívení Panny Marie

kostel Navštívení Panny Marie - památky obce Pravlov kostel Navštívení Panny Marie - památky obce Pravlov

slohové určení věž gotická roce1400 barokní přístavby roce1714, opravy vnějšku roce1717 a v roce 1772. V roce 1956 rekonstrukce věže rozbité válečnými událostmi.

Jednolodní orientovaná stavba s půlkruhovým závěrem a čtyřbokou věží při západním průčelí lodi. Loď členěna dvakrát odstupňovanými opěrnými pilíři, prolomena 4 okenními osami s ustupujícími segmentovými záklenky. Kněžiště o 2 okenních osách a ustupujícími půlkruhovými záklenky, členěno opěrnými pilíři. Hlavní průčelí členěno lesénami, prolomeno portálem segmentově zaklenutým s profilovaným ostěním. Po stranách portálu na koso postavené pilastry nesou úseky říms. Na nich spočívají úseky segmentového frontonu.

Vlastník Římskokatolická církev Farní úřad Pravlov.

Farní kostel Navštívení Pany Marie - obec Pravlov formát pdf

fara

fara - památky obce Pravlov fara - památky obce Pravlov

slohové určení r. 1714 - ranné baroko r. 1761 - přestaveno.

Kolem roku 1840 opravováno (fasáda) Volně stojící jednopatrová budova obdélného půdorysu s mírně vystupujícím středním risalitem. Fasáda o 2+3+2 okenních osách. Okna pravoúhlá vsazena do líce zdiva s profilovanou šambránou kolem oken s parapetní návojovou římsou. Pod parapetem závěsné draperie v omítce. Nad okny obdélníkové rámy se zrcadly. Fasáda mezi okny členěna lesánami, nároží armováno. Přízemí na osu prolomeno pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním, flankovaným pilastry s římsovou hlavicí, na ní spočívá jednoduché kladí. Nad vchodem trojúhelníkový štít.

Vlastník Římskokatolická církev Farní úřad Pravlov.

socha sv. Urbana

socha sv. Urbana - památky obce Pravlov socha sv. Urbana - památky obce Pravlov

slohové určení r.1740 - baroko

Na čtvercové podnoži hranolový sokl, ve spodní části vydutý, s rytými rámy kasulového tvaru. v rámech maiuskulní nápisy: HEILIGER VRBA NE BECHIR ME DIESEN BEZIRCK. SIMON MEDRITZEKVO KVPROVITZ FVND : M : N : R : P. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní na čtvercové podnoži socha světce v životní velikosti v bohatě zřaseném rouchu s tiarou na hlavě, s pláštěm přehozeným přes obě ramena, sepjatým na hrudi. Pravice pokrčena v lokti drží otevřenou knihu opřenou o pravý bok, na ní leží trs hroznu.

socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého - památky obce Pravlov socha sv. Jana Nepomuckého - památky obce Pravlov

slohové určení r. 1733 - baroko

Na čtvercové podnoži hranolový sokl s plastickými rámy na bocích. Na přední straně soklu maiuskulní nápis s chronogramem : Pro honore DIVI Ioannis ne Po MVCentI tVte Laris s VI ob t VLIt sap. Sokl ukončen vyloženou jednoduše profilovanou římsou, na něm na čtvercové podnoži socha světce v životní velikosti v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Světec oděn v kanovnickém rouchu, v kožešinovou mozzetu s biretem na hlavě. Světec drží v levé ruce kříž s korpusem, pravice přidržuje břevno kříže. Hlava skloněna a pootočena k levému rameni.

Informační systém nemovitých kulturních památek okres Brno-venkov 22.08.1996 Referát regionálního rozvoje.

zpět  nahoru