Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Historie
Památky
Přírodní park Niva
Vinařské stezky
Fotogalerie
Knihovna
ZŠ Pravlov
Okolní obce
Kooperace měst

Lidová knihovna

Místní lidová knihovna v Pravlově přešla pod Obec Pravlov na základě zákona č.257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( knihovní zákon ) k 1.1.2003 .

Knihovnu najdete v budově Obecního úřadu v Pravlově,č.p.30,v prvním poschodí.Vchod do knihovny je dvorním traktem.

kontaktní email knihovna@pravlov.cz

Půjčovní doba:

Knihovna má půjčovní dobu každé pondělí v době od 17.00 – do 18.00 hodin.

Knihovnice:

Funkci knihovnice vykonává paní Jana Vodičková.

Členské příspěvky:

Členské příspěvky jsou ve výši:

  • 10,- Kč/rok – dospělí
  • 5,- Kč/rok – děti

Knižní fond:

  1. stálý:

    V knihovně je trvale k dispozici 1900 svazků .Najdete zde romány,dekektivní romány, pohádky,naučnou literaturu pro děti i dospělé

     

  2. výměnný:

    Asi každé dva měsíce se zajišťuje sada nových knih výměnným způsobem.Jedná se zhruba cca o 10-20 knih,které se po dvou měsících obměňují.

 

V současné době má knihovna 14 stálých čtenářů.Nejčtenější jsou právě romány a detektivky z výměnného fondu.

Internet:

V naší knihovně je internet k dispozici.

V knihovně se najdou opravdu zajímavé knihy,které doporučujeme všem věkovým kategoriím k četbě a touto cestou zveme všechny k návštěvě naší knihovny.

Knihovní řád - formát pdf

CENÍK POPLATKŮ A NÁHRAD

Ceník základních služeb

 
Zápis nového čtenáře – první registrace v knihovně 10,- Kč
Výpůjční karta pro dospělé čtenáře (předplatné 40 výpůjček) 20,- Kč
Výpůjční karta pro děti ( předplatné 40 výpůjček ) 10,- Kč
Paušální poplatek pro dospělé čtenáře 10,- Kč
Paušální poplatek pro děti 5,- Kč

Ceník vybraných služeb

 
Jednorázová absenční výpůjčka ( neregistrovaný čtenář )  
1 knihovní jednotka 10,- Kč
+ kauce ve výši minimálně dvojnásobku knihovní jednotky
   
manipulační poplatek za MVS 15,- Kč
 + poštovné

Poplatky z prodlení

 
Vybírá se bez písemné upomínky  
knihy a časopisy po 2 týdnech po překročení měsíční výpůjční lhůty 5,- Kč
   
Upomínky  
upomínka 10,- Kč  
upomínka 20,-Kč
upomínka 40,- Kč
upomínací dopis  80,-Kč

Další sankční poplatky

 
Náhradní čtenářská legitimace 5,- Kč
Vyhledání čtenářského sáčku bez legitimace 5,- Kč
   
Úkony spojené s likvidací způsobené škody  
jedna knihovní jednotka 20,- Kč
časopis 5,- Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky 10,- Kč
Poškození vazby knihy 50,- Kč
 a výše dle stupně poškození
Zjišťování neohlášené změny adresy 20,- Kč
+ částka ,kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy

Ostatní placené služby

 
Prodej vyřazených knih smluvní ceny
Prodej vyřazených časopisů smluvní ceny

Ceník poplatků a náhrad schválen na ……….

zasedání zastupitelstva obce Pravlov dne………….

Platnost ceníku od 1.1.2003 Ing.Zdeněk Kail starosta obce

zpět  nahoru