Obec Pravlov

vlajka ČR

Obec Pravlov
Obec Pravlov
Obec Pravlov - menu   obecní úřad Pravlov - menu   úřadní deska Pravlov - menu   Veřejné zakázky Pravlov - menu
lista
Kontakt
Úřední hodiny
Zastupitelstvo
Služby na OU
Kam na úřad
Registr oznámení
E-podatelna
Zápisy
Rozpočet
Závěrečný účet
Vyhlášky
Nařízení
Územní plán
Svobodný přístup k inf. z.č. 106/1999
Řešení životních situací
Důležitá telefonní čísla
Na úřed přes Internet
MOOL Města & Obce

Elektronická podatelna

Orgánům veřejné správy ukládá Nařízení č.304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu ) ve znění pozdějších předpisů, zřídit elektronickou podatelnu a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Dle nařízení vlády č.495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu ) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace :

Přijímání datových zpráv elektronicky

Adresa elektronické podatelny je podatelna@pravlov.cz.

Přijímají se datové zprávy ve formátech *.doc , *.xls , *.rtf , *.pdf , *.jpg , *.txt. Prostřednictvím elektronické podatelny je Obec Pravlov schopna přijmout podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat poštu opatřenou elektronickým podpisem.

Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb dle zákona č.227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu),ve znění pozdějších předpisů.

Stahování datových zpráv se děje v úřední dny během pracovní doby a to:

pondělí 8 – 12 hod.

středa 8 – 12 hod. a 17 – 19 hod.

Přijímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat osobně v kanceláři Obecního úřadu Pravlov,Pravlov 30 , 664 64 Dolní Kounice , na disketách nebo CD-ROM ,a to osobám k tomu určeným ( viz.níže ).

Potvrzení doručených datových zpráv

Potvrzení o příjmu datové zprávy ( ve smyslu vyhlášky č.496/2004 Sb.,o elektronických podatelnách ) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná zaměstnancem obce nejpozději následující pracovní den poté,co byla datová zpráva přijata,a to na elektronickou adresu odesílatele.Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu je:

 • datum a čas doručení zprávy

 • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce

 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Potvrzení o doručení datových zpráv na nosičích dat bude vystaveno na počkání.

Technické parametry datových zpráv

Budou přijímány datové zprávy ve formátu

 • *.doc

 • *.xls

 • *.rtf

 • *.pdf

 • *.jpg

 • *.txt

do velikosti 1,5 MB.

Jiné formáty nebudou přijímány.

Testování datových zpráv

Doručené datové zprávy jsou testovány na přítomnost viru , povoleného formátu a správnost elektronického podpisu.V případě,že byla zjištěna přítomnost viru,nesprávného formátu nebo podpisu,který je již neplatný,vydán jinou než certifikační autoritou,takové datové zprávy nebudou přijaty ke zpracování,o čemž bude odesílatel vyrozuměn.

Zaměstnanci pověření přijímáním a odesíláním datových zpráv

Na Obecním úřadu Pravlov jsou pověřeni k přijímání a odesílání datových zpráv elektronicky a přijímání datových zpráv na nosičích dat určeni tito zaměstnanci:

Naděžda Kulíšková - samostatný referent

Zpracování a vyřizování datových zpráv

Datové zprávy,které vyhovují výše uvedeným kriteriím jsou přijaty do elektronické podatelny,zapsány do podacího deníku a předány k vyřízení pracovníkům ,kteří se zabývají vyřízením určeného typu podání.

Evidenci nepodléhají zprávy typu nabídek výrobků a služeb,informační letáky,SPAMY.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu obec@pravlov.cz Dotazy budou zodpovězeny do tří pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Související zákonné normy :

 • zákon č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 71/1967 Sb.,o správním řízení ( správní řád ) ,ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2006 zákon č.500/2004 Sb.

 • zákon č.200/1990 Sb.,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů

 • nařízení vlády č.495/2004 Sb.,kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ( zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších předpisů  

zpět  nahoru